Zorg in Uitvoering biedt geestelijke gezondheidszorg aan volwassenen die andere organisaties niet of moeilijk kunnen bereiken of behandelen. Veel cliënten kampen naast hun ziektebeeld met multiproblematiek en behandelonbetrouwbaarheid.

Kenmerkend aan de behandeling van Zorg in Uitvoering is dat we dicht bij onze cliënten staan, 24/7 bereikbaar zijn en outreachend werken. De behandeltrajecten van Zorg in Uitvoering vallen onder de Zorgverzekeringswet en worden vergoed door de zorgverzekeraars.

Hoe kan ik als professional iemand aanmelden?
Wat zijn de actuele wachttijden?
Bekijk ons aanbod en de vergoeding van de behandeling